Is mijn caravan of vouwwagen meeverzekerd met de autoverzekering?

Caravans of vouwwagens lichter dan 750 kg vallen automatisch onder de verplichte WA-verzekering van de auto. Is de caravan of vouwwagen zwaarder dan 750 kg, dan moet er een aparte verzekering worden afgesloten. Alleen het WA-gedeelte van een autoverzekering dekt een caravan of vouwwagen. Een beperkt casco of allrisk verzekering voor de auto dekt een caravan of vouwwagen niet.

Met een autoverzekering bent u dus enkel verzekerd voor schade die uw vouwwagen of caravan veroorzaakt bij derden. Ongeacht uw type autoverzekering, wordt schade aan uw eigen vouwwagen of caravan niet gedekt door een autoverzekering. Hier is een speciale caravanverzekering voor nodig. Deze dekt ook een vouwwagen.

Voorwaarden autoverzekering caravan of vouwwagen
Caravans en vouwwagens worden gedekt door de WA-verzekering. Veroorzaakt u met uw caravan of vouwwagen schade, dan bent u hiervoor dus verzekerd. Dit geldt echter alleen wanneer de caravan of vouwwagen is aangekoppeld, of net is losgekoppeld. Zodra het is losgekoppeld en zich buiten het verkeer bevindt, dekt de WA-verzekering de caravan of vouwwagen niet meer.

De WA-verzekering dekt dus in principe alleen schade die wordt veroorzaakt in verkeerssituaties. Buiten verkeerssituaties valt de schade onder de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschadigen van de caravan van een ander op de camping met uw losgekoppelde caravan.

Aparte verzekering voor caravan of vouwwagen
Schade aan uw eigen caravan of vouwwagen wordt per definitie niet gedekt door de autoverzekering. De caravan of vouwwagen kan apart verzekerd worden met de caravanverzekering. Deze verzekering is niet wettelijk verplicht, maar sterk aanbevolen gezien de hoge prijs van een gemiddelde caravan of vouwwagen.

Caravans of vouwwagens van meer dan 750 kg worden geheel niet gedekt door de autoverzekering. Voor zware caravans en vouwwagens is een apart kenteken vereist en moet een speciale verzekering worden afgesloten. Bij deze verzekering ontvangt u de zogenaamde groene kaart. Deze moet in de meeste landen getoond kunnen worden als bewijs van verzekering.