Wat zijn de eigen risico’s bij de aangeboden partijen?

Wanneer u de vergelijker op deze website gebruikt, ziet u direct wat het eigen risico is bij de aangeboden partijen. U kunt bij het invullen van de vergelijker zelf aangeven hoeveel eigen risico u wilt dragen bij de autoverzekering. Let er wel op de het gewenste eigen risico niet altijd mogelijk is bij iedere verzekeraar. Sommige verzekeraars hanteren een eigen risico dat afwijkt van het door u ingevulde eigen risico.

Hoogte eigen risico per verzekering
Voor de meeste partijen wordt bij de vergelijker een eigen risico van € 0,- getoond. Meestal bepaalt u namelijk per gebeurtenis pas het eigen risico dat u wilt betalen. Er zijn verschillende bedragen mogelijk voor een eigen risico. De hoogte van deze bedragen verschilt per verzekeraar. Meestal kunt u kiezen voor een eigen risico van € 0,-, ongeveer € 150,-, ongeveer € 300,- of ongeveer € 400,-.

Door het eigen risico te betalen, houdt u de premie laag. U kunt bij veel partijen een eigen risico van € 0,- hanteren. Wel heeft dit invloed op de hoogte van de premie die u betaalt. Verder is een eigen risico van € 0,- meestal alleen mogelijk bij een WA-verzekering. Kiest u voor een WA casco- of allriskverzekering, dan betaalt u vaak een minimaal eigen risico van ongeveer € 150,-. U kunt de hoogte van het eigen risico bij de verzekeraar opvragen.

Eigen risico en premie
De hoogte van het eigen risico heeft een directe invloed op de hoogte van de premie. Betaalt u bij schade een deel van de kosten of de volledige kosten zelf, dan blijft de premie laag. Laat u alle kosten door de verzekering betalen, dan krijgt u te maken met een hogere premie. Met een hoog eigen risico zakt u minder snel op de bonus-malusladder bij schade. Met een laag eigen risico zakt u juist vrij snel op de ladder.