Zijn de vermelde premies inclusief assurantiebelasting?

De premies die worden vermeld op deze website zijn inclusief de assurantiebelasting. Assurantiebelasting is een belasting die wordt geheven over bijna alle verzekeringen. De verzekeraar draagt deze belasting af aan de Belastingdienst, maar int deze de verzekeringsnemer. De assurantiebelasting is enigszins vergelijkbaar met de BTW die u betaalt over vrijwel alle producten.

De assurantiebelasting is in Nederland sinds 2013 verhoogd van 9,1% naar 21%, even hoog als de BTW op de meeste producten in de winkel. De verwachting is niet dat de assurantiebelasting in de komende jaren weer daalt naar eerdere niveaus. Per land verschilt de assurantiebelasting sterk.

Assurantiebelasting op getoonde premies
De assurantiebelasting wordt over de periodieke premie geheven. Over alle typen autoverzekeringen wordt assurantiebelasting geheven. Sommige verzekeraars tonen premies in eerste instantie exclusief de assurantiebelasting. In kleine letters staat dan het bedrag inclusief assurantiebelasting. Het is belangrijk om hier altijd goed op te letten.

De premies die u op deze website vindt, zijn allemaal al inclusief de assurantiebelasting. U weet dus direct wat het uiteindelijke bedrag is dat maandelijks moet worden afgedragen aan de verzekeraar. In principe komen er geen extra kosten meer bovenop de getoonde premies. Het kan zijn dat u na een doorverwijzing naar de website van de verzekeraar nog wel eerst het bedrag exclusief assurantiebelasting ziet.

Aangifte doen assurantiebelasting
Hoewel u als verzekeringsnemer de assurantiebelasting betaalt aan de verzekeraar, hoeft u zelf geen aangifte te doen voor de assurantiebelasting. Formeel gezien betaalt de verzekeraar namelijk de assurantiebelasting. Zij dragen de belasting af aan de Belastingdienst. De assurantiebelasting wordt door de verzekeraar geïnd bij de verzekeringsnemer.